SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Zakup 1 szt. pojazdu transportu sanitarnego z wyposażeniem przez SP...

Nazwa postępowania: Zakup 1 szt. pojazdu transportu sanitarnego z wyposażeniem przez SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku – zakup finansowany z dotacji Województwa Śląskiego oraz zakup 1 szt. pojazdu transportu sanitarnego z wyposażeniem przez SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku – zakup finansow
Numer postępowania: DO/TS-94-PN/80-2017
Termin składania ofert: 21.09.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-09-13
SIWZ 2017-09-13
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 oraz załączniki do oferty w wersji word 2017-09-15
Informacja z otwarcia ofert 2017-09-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-09-22

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących...

Nazwa postępowania: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń pomocniczych, szpitalnych na szatnie dla pracowników w Pawilonie diagnostyczno-zabiegowym SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, segment a, d poziom -1. Numer referencyjny: TT-418-PN/78-2017
Numer postępowania: TT-418-PN/78-2017
Termin składania ofert: 18.09.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-09-01
SIWZ 2017-09-01
WYJAŚNIENIE 1 2017-09-12
Informacja z otwarcia ofert 2017-09-18
Wynik 2017-09-27

Dostawy automatycznego systemu do badań mikrobiologicznych wraz z...

Nazwa postępowania: Dostawy automatycznego systemu do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą urządzenia. Numer referencyjny: LAS-320-PN/63-2017
Numer postępowania: LAS-320-PN/63-2017
Termin składania ofert: 21.09.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-08-16
SIWZ 2017-08-16
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-09-08
Informacja z otwarcia ofert 2017-09-26
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-09-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-10-10

Przebudowa wraz z zmianą sposobu użytkowania istniejących...

Nazwa postępowania: Przebudowa wraz z zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń pomocniczych, szpitalnych na szatnie dla pracowników w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr3 w Rybniku, segment A, D poziom -1. Numer referencyjny: TT-378-PN/73-2017
Numer postępowania: TT-378-PN/73-2017
Termin składania ofert: 28.08.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-08-11
SIWZ 2017-08-11
Informacja z otwarcia ofert 2017-08-28
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-08-28
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2017-08-28

Modernizacja wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej,...

Nazwa postępowania: Modernizacja wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i p.poż w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3 oraz Pawilonie Łóżkowym Nr 5 - SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku. Numer referencyjny: TT-374-PN/72-2017
Numer postępowania: TT-374-PN/72-2017
Termin składania ofert: 25.08.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-08-10
SIWZ 2017-08-10
Informacja z otwarcia ofert 2017-08-28
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-08-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-08-28
1 2 ... 28 29 30 32 34 35 36 ... 91 92