SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora...

Nazwa postępowania: Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych typu RAPIDLab 1265 producent Siemens (zamówienie LAS-530-PN/113-2017)
Numer postępowania: LAS-530-PN/113-2017
Termin składania ofert: 22.12.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-12-13
SIWZ 2017-12-13
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-22
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-01-03

Dostawy materiałów opatrunkowych: plastrów i przylepców Numer...

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów opatrunkowych: plastrów i przylepców Numer referencyjny: LAS-514-PN/105-2017
Numer postępowania: LAS-514-PN/105-2017
Termin składania ofert: 18.12.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-12-07
SIWZ 2017-12-07
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-12-14
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-18
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-18
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-01-11

Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Numer referencyjny: LAS-494-PN/96-2017
Numer postępowania: LAS-494-PN/96-2017
Termin składania ofert: 18.12.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-12-06
SIWZ 2017-12-06
WYJAŚNIENIE 1 2017-12-12
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2017-12-13
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-20
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-01-04

Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń oraz...

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń oraz dostawy etykiet samoprzylepnych Numer referencyjny: DZPZ-892-PN/107-2017
Numer postępowania: DZPZ-892-PN/107-2017
Termin składania ofert: 15.12.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-12-06
SIWZ 2017-12-06
WYJAŚNIENIE 1 2017-12-13
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-21
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-21
Informacja z otwarcia ofert - korekta w zakresie pakietu nr 5 2017-12-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2018-01-12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH - KOREKTA 2018-01-15

Dostawy enzalutamidum. Numer referencyjny: LAS-533-PN/112-2017

Nazwa postępowania: Dostawy enzalutamidum. Numer referencyjny: LAS-533-PN/112-2017
Numer postępowania: LAS-533-PN/112-2017
Termin składania ofert: 09.01.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-12-01
SIWZ 2017-12-01
Informacja z otwarcia ofert 2018-01-09
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2018-01-09
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-02-14
1 2 ... 25 26 27 29 31 32 33 ... 95 96