SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy produktów farmaceutycznych Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych Numer referencyjny: LAS-276-PN/52-2017
Numer postępowania: LAS-276-PN/52-2017
Termin składania ofert: 02.06.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-05-23
SIWZ 2017-05-23
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-05-31
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-05-31
Informacja z otwarcia ofert 2017-06-06
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-06-06
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-07-13

Dostawy wyrobów medycznych chirurgicznych Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych chirurgicznych Numer referencyjny: LAS-102-PN/8-2017
Numer postępowania: LAS-102-PN/8-2017
Termin składania ofert: 02.06.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-05-23
SIWZ 2017-05-23
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-05-31
Informacja z otwarcia ofert 2017-06-05
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-06-05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-06-19

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii. Numer referencyjny: LAS-200-PN/32-2017
Numer postępowania: LAS-200-PN/32-2017
Termin składania ofert: 22.06.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-05-17
SIWZ 2017-05-17
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2017-06-07
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-06-07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-06-09
Informacja z otwarcia ofert 2017-06-27
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-06-27
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie 2017-07-12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POS... 2017-08-04

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, jak i...

Nazwa postępowania: Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, z odpadami stałymi ze wstępnej filtracji i ze skratkami oraz ze zużytym węg
Numer postępowania: TAG-251-PN/ 47-2017
Termin składania ofert: 29.05.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-05-17
SIWZ 2017-05-17
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-05-17
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-05-24
MODYFIKACJA 1 2017-05-24
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-30
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-06-16
Sprostowanie do zał 1 do wyniku PN 47 2017-08-11

Dostawa czujek i gniazd ESSER (zamówienie: DZPZ-241-PN/ 48-2017)

Nazwa postępowania: Dostawa czujek i gniazd ESSER (zamówienie: DZPZ-241-PN/ 48-2017)
Numer postępowania: DZPZ-241-PN/ 48-2017
Termin składania ofert: 24.05.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-05-12
SIWZ 2017-05-12
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-24
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-24
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-05-29
1 2 ... 25 26 27 29 31 32 33 ... 82 83