SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy wyrobów medycznych – klipsy jednorazowe Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych – klipsy jednorazowe Numer referencyjny: LAS-508-PN/99-2017
Numer postępowania: LAS-508-PN/99-2017
Termin składania ofert: 08.12.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-11-28
SIWZ 2017-11-28
WYJAŚNIENIE 1 2017-12-05
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-11
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-11
INFORMNACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-12-13

Dostawa akumulatorów i czujek ESSER wraz z podstawami Numer...

Nazwa postępowania: Dostawa akumulatorów i czujek ESSER wraz z podstawami Numer referencyjny: DZPZ-899-PN/106-2017
Numer postępowania: DZPZ-899-PN/106-2017
Termin składania ofert: 08.12.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-11-28
SIWZ 2017-11-28
WYJAŚNIENIE 1 2017-12-05
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-11
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-12-15

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii. Numer referencyjny: LAS-519-PN/110-2017
Numer postępowania: LAS-519-PN/110-2017
Termin składania ofert: 04.01.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-11-27
SIWZ 2017-11-27
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-12-21
Informacja z otwarcia ofert 2018-01-04
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-01-04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POS... 2018-01-26

Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku tj.: Aparat...

Nazwa postępowania: Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku tj.: Aparat do elektrochirurgii z wyposażeniem – 1 szt. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku” Numer referencyjny: TAM-992-PN/111-2017
Numer postępowania: TAM-992-PN/111-2017
Termin składania ofert: 04.12.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-11-22
SIWZ 2017-11-22
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-11-22
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-11-27
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2017-11-29
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 2017-11-29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 2017-11-29
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-04
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-04
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-12-07

Dostawy systemu do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą...

Nazwa postępowania: Dostawy systemu do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą urządzenia. Numer referencyjny: LAS-515-PN/104-2017
Numer postępowania: LAS-515-PN/104-2017
Termin składania ofert: 30.11.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-11-17
SIWZ 2017-11-17
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-11-23
Informacja z otwarcia ofert 2017-11-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-11-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-12-21
1 2 ... 22 23 24 26 28 29 30 ... 91 92