SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy preparatów oraz wyrobów medycznych do żywienia...

Nazwa postępowania: Dostawy preparatów oraz wyrobów medycznych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego wraz z użyczeniem pomp (zamówienie: LAS-201-PN/50-2017)
Numer postępowania: LAS-201-PN/50-2017
Termin składania ofert: 24.08.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-07-19
SIWZ 2017-07-19
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-08-16
Informacja z otwarcia ofert 2017-08-25
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-08-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-10-09

Dostawy roztworów do dializy. Numer referencyjny: LAS-300-PN/62-2017

Nazwa postępowania: Dostawy roztworów do dializy. Numer referencyjny: LAS-300-PN/62-2017
Numer postępowania: LAS-300-PN/62-2017
Termin składania ofert: 14.08.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-07-07
SIWZ 2017-07-07
WYJAŚNIENIE 1 2017-08-02
Informacja z otwarcia ofert 2017-08-16
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-08-16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-09-27

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii, w tym implantów...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii, w tym implantów Numer referencyjny: LAS-335-PN/60-2017
Numer postępowania: LAS-335-PN/60-2017
Termin składania ofert: 14.07.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-07-06
SIWZ 2017-07-06
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-07-11
Informacja z otwarcia ofert 2017-07-17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-07-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH – ZMIANA W ZAKRESIE PA... 2017-08-03

Dostawy środków kontrastowych Numer referencyjny: LAS-343-PN/65-2017

Nazwa postępowania: Dostawy środków kontrastowych Numer referencyjny: LAS-343-PN/65-2017
Numer postępowania: LAS-343-PN/65-2017
Termin składania ofert: 14.07.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-07-05
SIWZ 2017-07-05
WYJAŚNIENIE 1 2017-07-11
Informacja z otwarcia ofert 2017-07-17
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-07-17

Dostawy produktów farmaceutycznych. Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych. Numer referencyjny: LAS-275-PN/54-2017
Numer postępowania: LAS-275-PN/54-2017
Termin składania ofert: 07.08.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-06-30
SIWZ 2017-06-30
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-07-25
Informacja z otwarcia ofert 2017-08-09
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-08-09
Wynik postępowania 2017-09-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH - KOREKTA 2017-09-27
1 2 ... 22 23 24 26 28 29 30 ... 82 83