SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni...

Nazwa postępowania: Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki. Numer referencyjny: LAS-480-PN/90-2017
Numer postępowania: LAS-480-PN/90-2017
Termin składania ofert: 19.12.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-11-10
SIWZ 2017-11-10
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-20
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-01-03

Zakup aparatury medycznej - Aparat EKG wraz z wyposażeniem – 3 szt...

Nazwa postępowania: Zakup aparatury medycznej - Aparat EKG wraz z wyposażeniem – 3 szt w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku”. Numer referencyjny: TAM-937-PN/98-2017
Numer postępowania: TAM-937-PN/98-2017
Termin składania ofert: 17.11.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-11-09
SIWZ 2017-11-09
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-11-14
Informacja z otwarcia ofert. 2017-11-20
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2017-11-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-11-20

Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wysokiej klasy do...

Nazwa postępowania: Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Numer referencyjny: TAM-910-PN/95-2017
Numer postępowania: TAM-910-PN/95-2017
Termin składania ofert: 16.11.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-11-03
SIWZ 2017-11-03
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-11-09
WYJAŚNIENIE 2 2017-11-10
Informacja z otwarcia ofert 2017-11-17
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2017-11-17
INFORMNACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-11-17

Dostawy produktów farmaceutycznych. Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych. Numer referencyjny: LAS-464-PN/89-2017
Numer postępowania: LAS-464-PN/89-2017
Termin składania ofert: 07.12.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-10-30
SIWZ 2017-10-30
WYJAŚNIENIE 1 2017-11-27
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-07
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POS... 2018-01-15

Zakup aparatury medycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn....

Nazwa postępowania: Zakup aparatury medycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku” Numer referencyjny: TAM-880-PN/94-2017
Numer postępowania: TAM-880-PN/94-2017
Termin składania ofert: 07.11.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-10-30
SIWZ 2017-10-30
WYJAŚNIENIE 1 2017-11-03
Informacja z otwarcia ofert 2017-11-08
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2017-11-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-11-08
1 2 ... 24 25 26 28 30 31 32 ... 91 92