SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi w...

Nazwa postępowania: Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi w zakresie kodu 18 01 04 wraz z dostawą pojemników na odpady medyczne Numer referencyjny: TAG-18-PN/4-2018
Numer postępowania: TAG-18-PN/4-2018
Termin składania ofert: 01.02.2018, godz. 10:30
Ogłoszenie 2018-01-18
SIWZ 2018-01-18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 2018-01-24
MODYFIKACJA 1 2018-01-24
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 2018-01-27
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3 2018-01-29
Informacja z otwarcia ofert 2018-02-01
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-02-01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-02-09

Dostawy leków przeciwbakteryjnych Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy leków przeciwbakteryjnych Numer referencyjny: LAS-555-PN/119-2017
Numer postępowania: LAS-555-PN/119-2017
Termin składania ofert: 20.02.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-01-12
SIWZ 2018-01-12
WYJAŚNIENIE 1 2018-02-12
Informacja z otwarcia ofert 2018-02-22
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-02-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POS... 2018-03-27

Dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów...

Nazwa postępowania: Dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych Numer referencyjny: DZPZ-1047-PN/123-2017
Numer postępowania: DZPZ-1047-PN/123-2017
Termin składania ofert: 26.01.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-01-12
SIWZ 2018-01-12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2018-01-18
MODYFIKACJA 1 2018-01-18
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2018-01-22
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-01-22
Informacja z otwarcia ofert 2018-01-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-01-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2018-02-15

Nadzór inwestorski nad projektem – Modernizacja źródeł ciepła i...

Nazwa postępowania: Nadzór inwestorski nad projektem – Modernizacja źródeł ciepła i energii dla obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku (zamówienie TT-624-PN/122-2017)
Numer postępowania: TT-624-PN/122-2017
Termin składania ofert: 15.01.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-01-03
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-01-03
SIWZ 2018-01-03
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-01-09
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2018-01-10
Modyfikacja 2 2018-01-10
Informacja z otwarcia ofert 2018-01-15
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-01-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-02-02

Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w...

Nazwa postępowania: Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku Numer referencyjny: TT-606-PN/121-2017
Numer postępowania: TT-606-PN/121-2017
Termin składania ofert: 15.01.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-12-29
SIWZ 2017-12-29
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-01-11
Informacja z otwarcia ofert 2018-01-15
Oświadczenie ogrupie kapitałowej 2018-01-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-01-22
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - korekta załącznika nr 1 2018-01-23
1 2 ... 23 24 25 27 29 30 31 ... 95 96