SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy wyrobów medycznych z włóknin oraz dostawy materiałów...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych z włóknin oraz dostawy materiałów opatrunkowych. (zamówienie: LAS-136-PN/19-2017)
Numer postępowania: LAS-136-PN/19-2017
Termin składania ofert: 08.05.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-04-26
SIWZ 2017-04-26
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-05-04
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-10
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-05-31

Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek...

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek (zamówienie: DZPZ-211-PN/35-2017)
Numer postępowania: DZPZ-211-PN/35-2017
Termin składania ofert: 11.05.2017, godz. 12:00
Ogłoszenie 2017-04-26
SIWZ 2017-04-26
WYJAŚNIENIE 1 2017-04-28
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-05-05
MODYFIKACJA 1 2017-05-05
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-05-08
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-15
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-05-24

Zakup różnych urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Zakup różnych urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem (zamówienie: TAM-331-PN/39-2017)
Numer postępowania: TAM-331-PN/39-2017
Termin składania ofert: 08.05.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-04-26
SIWZ 2017-04-26
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-05-04
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-11
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-11
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie poszczególnych pakietów 2017-05-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-05-26

Rroboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno- Zabiegowym Nr 3,...

Nazwa postępowania: Rroboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno- Zabiegowym Nr 3, seg. C, poziom P3 – Blok Operacyjny SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-201-PN/38-2017)
Numer postępowania: TT-201-PN/38-2017
Termin składania ofert: 10.05.2017, godz. 10:00
Ogloszenie 2017-04-24
SIWZ 2017-04-24
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-10
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-10
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2017-05-24

Dostawy soczewek (zamówienie: LAS-180-PN/30-2017)

Nazwa postępowania: Dostawy soczewek (zamówienie: LAS-180-PN/30-2017)
Numer postępowania: LAS-180-PN/30-2017
Termin składania ofert: 27.04.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-04-19
SIWZ 2017-04-19
WYJAŚNIENIE 1 2017-04-25
Informacja z otwarcia ofert 2017-04-27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-05-05
1 2 ... 23 24 25 27 29 30 31 ... 78 79