SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do stacji uzdatniania wody...

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do stacji uzdatniania wody Numer referencyjny: TAM-143-PN/21-2017
Numer postępowania: TAM-143-PN/21-2017
Termin składania ofert: 28.03.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-03-17
SIWZ 2017-03-17
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-30
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-30
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-04-03

Zakup drobnego sprzętu medycznego z wyposażeniem Numer...

Nazwa postępowania: Zakup drobnego sprzętu medycznego z wyposażeniem Numer referencyjny: TAM-132-PN/18-2017
Numer postępowania: TAM-132-PN/18-2017
Termin składania ofert: 31.03.2017, godz. 10:30
Ogłoszenie 2017-03-17
SIWZ 2017-03-17
WYJAŚNIENIE 2017-03-24
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-03-27
MODYFIKACJA 2 2017-03-27
Informacja z otwarcia ofert 2017-04-03
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-04-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-04-21

Dostawy filtrów, zapłonników, żarówek, świetlówek Numer...

Nazwa postępowania: Dostawy filtrów, zapłonników, żarówek, świetlówek Numer referencyjny: DZPZ-198-PN/23 -2017
Numer postępowania: DZPZ-198-PN/23 -2017
Termin składania ofert: 27.03.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-17
SIWZ 2017-03-17
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-03-23
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-28
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-04-03

Dostawy materiałów szewnych Numer referencyjny: LAS-104-PN/9-2017

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów szewnych Numer referencyjny: LAS-104-PN/9-2017
Numer postępowania: LAS-104-PN/9-2017
Termin składania ofert: 28.03.2017, godz. 12:00
Ogłoszenie 2017-03-14
SIWZ 2017-03-14
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-03-21
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-03-21
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-30
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-30
Korekta informacji z otwarcia ofert w zakresie pakietu nr 9. 2017-04-05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-04-20

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii. (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii. (zamówienie: LAS-125-PN/14-2017)
Numer postępowania: LAS-125-PN/14-2017
Termin składania ofert: 20.04.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-10
SIWZ 2017-03-10
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-04-11
Informacja z otwarcia ofert 2017-04-27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-06-01
1 2 ... 30 31 32 34 36 37 38 ... 82 83