SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Modernizacja Pawilonu nr 3, nr 4, nr 5 oraz nr 9 Wojewódzkiego...

Nazwa postępowania: Modernizacja Pawilonu nr 3, nr 4, nr 5 oraz nr 9 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Numer referencyjny: TT-476-PN/87-2017
Numer postępowania: TT-476-PN/87-2017
Termin składania ofert: 03.11.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-10-18
SIWZ 2017-10-18
Informacja z otwarcia ofert 2017-11-06
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2017-11-06
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-11-08

Dostawy wyrobów medycznych Numer referencyjny: LAS-423-PN/86-2017

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych Numer referencyjny: LAS-423-PN/86-2017
Numer postępowania: LAS-423-PN/86-2017
Termin składania ofert: 27.10.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-10-18
SIWZ 2017-10-18
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-10-25
Informacja z otwarcia ofert 2017-10-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2017-10-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-11-16

Dostawy roztworów do dializy. Numer referencyjny: LAS-479-PN/88-2017

Nazwa postępowania: Dostawy roztworów do dializy. Numer referencyjny: LAS-479-PN/88-2017
Numer postępowania: LAS-479-PN/88-2017
Termin składania ofert: 27.10.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-10-13
SIWZ 2017-10-13
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-10-20
Informacja z otwarcia ofert 2017-10-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2017-10-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-11-10

Dostawy wyrobów medycznych z włóknin oraz materiałów opatrunkowych....

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych z włóknin oraz materiałów opatrunkowych. (zamówienie: LAS-434-PN/84-2017)
Numer postępowania: LAS-434-PN/84-2017
Termin składania ofert: 27.11.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-10-12
SIWZ 2017-10-12
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-11-10
Sprostowanie ogłoszenia 2017-11-15
Modyfikacja 2 2017-11-15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-11-17
Sprostowanie ogłoszenia 2017-11-20
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 3 2017-11-20
Informacja z otawrcia ofert 2017-11-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-11-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-01-15
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 11 2018-01-24

Dostawy wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki. (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki. (zamówienie: LAS-412-PN/76-2017)
Numer postępowania: LAS-412-PN/76-2017
Termin składania ofert: 09.10.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-09-26
SIWZ 2017-09-26
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-10-03
Informacja z otwarcia ofert 2017-10-11
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2017-10-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-11-07
1 2 ... 30 31 32 34 36 37 38 ... 95 96