SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych na potrzeby...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. (zamówienie: LAS-440-PN/82-2017)
Numer postępowania: LAS-440-PN/82-2017
Termin składania ofert: 06.11.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-09-26
SIWZ 2017-09-26
Sprostowanie ogłoszenia 1 2017-10-02
WYJAŚNIENIE 1 2017-10-19
Sprostowanie ogłoszenia 2 2017-10-19
Informacja z otwarcia ofert 2017-11-08
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2017-11-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-12-13

Dostawy wyrobów medycznych z włóknin oraz materiałów opatrunkowych...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych z włóknin oraz materiałów opatrunkowych (zamówienie: LAS-410-PN/74-2017)
Numer postępowania: LAS-410-PN/74-2017
Termin składania ofert: 03.10.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-09-22
SIWZ 2017-09-22
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-09-29
Informacja z otwarcia ofert 2017-10-03
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2017-10-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-10-25

Dostawy systemu do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą...

Nazwa postępowania: Dostawy systemu do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą urządzenia. (zamówienie: LAS-348-PN/67-2017)
Numer postępowania: LAS-348-PN/67-2017
Termin składania ofert: 07.11.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-09-20
SIWZ 2017-09-20
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-10-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-10-24
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2017-11-09

Dostawy roztworów do dializy. (zamówienie: LAS-435-PN/81-2017)

Nazwa postępowania: Dostawy roztworów do dializy. (zamówienie: LAS-435-PN/81-2017)
Numer postępowania: LAS-435-PN/81-2017
Termin składania ofert: 02.10.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-09-19
SIWZ 2017-09-19
Informacja z otwarcia ofert 2017-10-03
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2017-10-03
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2017-10-11

Dostawy paclitaxelu Numer referencyjny: LAS-408-PN/75-2017

Nazwa postępowania: Dostawy paclitaxelu Numer referencyjny: LAS-408-PN/75-2017
Numer postępowania: LAS-408-PN/75-2017
Termin składania ofert: 27.09.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-09-15
SIWZ 2017-09-15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-09-15
Informacja z otwarcia ofert 2017-09-28
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2017-09-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-10-10
1 2 ... 31 32 33 35 37 38 39 ... 95 96