SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy produktów farmaceutycznych. Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych. Numer referencyjny: LAS-1111-PN/51-2016.
Numer postępowania: LAS-1111-PN/51-2016
Termin składania ofert: 02.02.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-12-28
SIWZ 2016-12-28
Sprostowanie ogłoszenia 2017-01-16
Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w OJS 2017-01-23
Modyfikacja 1 2017-01-16
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2017-01-24
Sprostowanie ogłoszenia 2 2017-02-01
Modyfikacja3 - UWAGA: zmiana terminu skł. ofert na 09.02.17r dla Pak30 2017-02-01
Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w OJS 2 2017-02-03
Informacja z otwarcia ofert 2017-02-03
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-02-03
Informacja z otwarcia ofert dla Pakiet 30 2017-02-09
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-02-09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-03-03

Dostawa wyrobów medycznych z włóknin oraz dostawy materiałów...

Nazwa postępowania: Dostawa wyrobów medycznych z włóknin oraz dostawy materiałów opatrunkowych LAS-1220-PN/63-2016
Numer postępowania: LAS-1220-PN/63-2016
Termin składania ofert: 01.02.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-12-24
SIWZ 2016-12-24
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-01-20
Informacja z otwarcia ofert 2017-02-02
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-02-02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-03-06

Dostawa wysięgników teleskopowych z wyposażeniem – 11 sztuk. ...

Nazwa postępowania: Dostawa wysięgników teleskopowych z wyposażeniem – 11 sztuk. TAM-1105-PN/67-2016
Numer postępowania: TAM-1105-PN/67-2016
Termin składania ofert: 12.12.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-12-02
SIWZ 2016-12-02
WYJAŚNIENIE 1 2016-12-08
Informacja z otwarcia ofert 2016-12-12
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2016-12-12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2016-12-21

Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości oraz wózków...

Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości oraz wózków serwisowych do utrzymania czystości TAG-1245-PN/65-2016
Numer postępowania: TAG-1245-PN/65-2016
Termin składania ofert: 06.12.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-11-28
SIWZ 2016-11-28
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2016-12-02
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2016-12-02
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2016-12-02
Informacja z otwarcia ofert 2016-12-06
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2016-12-06
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2016-12-14

Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji i mycia powierzchni i...

Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji i mycia powierzchni i rąk LAS-1245-PN/64-2016
Numer postępowania: LAS-1245-PN/64-2016
Termin składania ofert: 06.12.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-11-28
SIWZ 2016-11-28
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2016-12-02
Informacja z otwarcia ofert 2016-12-06
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2016-12-06
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2016-12-16
1 2 ... 17 18 19 21 23 24 25 ... 65 66